dobry ortodonta słupsk ad

Pacjenci otrzymujący zydowudynę kwalifikowali się do badania. Kryteria kwalifikacji obejmowały również poziom hemoglobiny wyższy niż 10 g na decylitr, całkowitą liczbę neutrofilów większą niż 750 na milimetr sześcienny (0,75 × 109 na litr), a poziomy aminotransferazy w surowicy i aminotransferazie alaninowej poniżej 10-krotności górnej granicy normalny. Kryteria wykluczenia obejmowały ciążę, astmę wymagającą długotrwałego leczenia, historię działań niepożądanych sulfonamidów lub sulfonów, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, kardiomiopatię niedokrwienną oraz stężenie kreatyniny w surowicy większe niż 2,26 mg na decylitr (200 .mol na litr). Ponadto pacjenci, u których w przeszłości występowała choroba ośrodkowego układu nerwowego lub choroby wymagające leczenia podtrzymującego lekami wykazującymi aktywność przeciwko P. carinii lub T. gondii lub którzy mieli przeciwwskazania do stosowania aerozolizowanej pentamidyny (czynna gruźlica płuc lub mięsak Kaposiego) byli nie kwalifikują się. Inne formy profilaktyki zapalenia płuc lub toksoplazmozy P. carinii nie były dozwolone. Projekt badania
To otwarte, randomizowane, kontrolowane badanie przeprowadzono w 16 francuskich ośrodkach. W każdym ośrodku przeprowadzono randomizację blokową za pomocą zapieczętowanych kopert, aby zapewnić, że trzech na sześciu kolejnych pacjentów zostanie przydzielonych do leczenia pentamidyną, a trzech do leczenia dapsonem-pirymetaminą. Randomizacja została rozwarstwiona zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta. Do warstwy A zalicza się pacjentów z zespołem związanym z AIDS, którzy nie otrzymali terapii przeciwretrowirusowej lub którzy otrzymali go mniej niż sześć miesięcy. Do warstwy B zaliczano pacjentów z AIDS, niezależnie od wcześniejszej terapii zydowudyną, oraz pacjentów z zespołem związanym z AIDS, którzy otrzymywali zydowudynę przez ponad sześć miesięcy.
Leczenie zgodnie z protokołem rozpoczęto w ciągu miesiąca od randomizacji i planowano, że potrwa dwa lata. Aerozolizowany izentionian pentamidyny (Pentacarinat, Laboratoires Roger Bellon, Neuilly-sur-Seine, Francja) był dostarczany przez nebulizator Respirgard II (Marquest, Englewood, NJ) w dawce 300 mg raz w miesiącu (. 3 dni) pod nadzorem pielęgniarka. Zalecono podanie leku rozszerzającego oskrzela przed inhalacją.
Lek Dapsone (50 mg raz na dobę, Laboratoires Specia, Paryż), pirymetaminę (50 mg raz na tydzień, Malocide, Laboratoires Specia) i kwas folinowy (25 mg raz w tygodniu; Laboratoires Roger Bellon) były podawane w opakowaniach blistrowych.
Ocena pacjentów
Uczestnicy byli poddawani dokładnemu badaniu klinicznemu co trzy miesiące. Testy laboratoryjne, w tym różnicowanie liczby krwinek i liczby limfocytów T CD4 +, wykonywano przy wjeździe i co trzy miesiące. Testy serologiczne dla T. gondii wykonywano co sześć miesięcy, gdy wyniki takich testów były ujemne przed włączeniem pacjenta do badania. Ponadto, liczba retikulocytów, poziom methemoglobiny i poziom haptoglobiny w surowicy były monitorowane co trzy miesiące u pacjentów otrzymujących dapson-pirymetaminę.
Kliniczne punkty końcowe
Epizody zapalenia płuc wywołane przez P. carinii zostały określone przez wystąpienie zapalenia płuc klinicznie i radiologicznie zgodne z ostrym
[podobne: apteka mielec dyżur, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, leki od a do z ]