dobry ortodonta słupsk

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii było najczęstszym zagrażającym życiu zakażeniem oportunistycznym u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) 1,2, ale jego częstość spadła z zastosowaniem profilaktyki pierwotnej u osób z liczbą limfocytów T CD4 + poniżej 200 na milimetr sześcienny (0,2 x 109 na litr.) 3 Doustny trimetoprim-sulfametoksazol 4-6 i pentamidyna 7-11 w aerozolu wykazały skuteczność i są to schematy najczęściej stosowane w zapobieganiu zarówno pierwszym epizodom, jak i nawrotom zapalenia płuc P. carinii. Dwa ostatnie badania wykazały lepszą skuteczność, ale gorszą tolerancję trimetoprim-sulfametoksazolu w porównaniu z aerozolizowaną pentamidyną w profilaktyce pierwotnej 12 i wtórnej. Dapsone jest skuteczny przeciwko zapaleniu płuc P. carinii w modelu zwierzęcym14 oraz, w połączeniu z trimetoprimem, w leczeniu choroby u ludzi15. Oceniano go głównie jako profilaktykę samodzielnie lub w skojarzeniu z pirymetaminą w niekontrolowanych badaniach 16-21 oraz w dwóch próbach porównujących go z trimetoprimem-sulfametoksazolem 22 i aerozolizowaną pentamidyną23. W przeciwieństwie do zmniejszającego się zapadalności na zapalenie płuc P. carinii, częstość występowania toksoplazmatycznego zapalenia mózgu, najczęstszego występowania toksoplazmozy oportunistycznej, wzrasta znacząco24,25. Uważa się, że rozwój toksoplazmozy oportunistycznej wynika głównie z reaktywacji utajonej infekcji; oczekuje się, że ta zagrażająca życiu choroba rozwinie się u około jednej trzeciej osób zakażonych wirusem HIV z przeciwciałami przeciwko Toxoplasma gondii26. W Europie odnotowano największą częstość występowania toksoplazmatycznego zapalenia mózgu u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS), 25,27, gdzie seroprewentencja T. gondii u dorosłych może przekraczać 70 procent28. Na przykład we Francji jest to pierwsza manifestacja definiująca AIDS u 23% pacjentów25. Ponieważ pentamidyna w aerozolu nie wykazuje aktywności przeciwko T. gondii, a skuteczność trimetoprim-sulfametoksazolu nie została jeszcze udowodniona, istnieje duża potrzeba skutecznej profilaktyki. Kombinacje leków stosowane w leczeniu toksoplazmozy (pirymetaminy-sulfadiazyny i pirymetyloaminy-klindamycyny) są słabymi kandydatami do pierwotnej profilaktyki z powodu ich działań niepożądanych29, 30. Związki sulfonowe hamują syntetazę dihydropteranianową T. gondii, 31 zaś dapson działa synergistycznie z pirymetaminą zarówno in vitro jak i modelami zwierzęcymi 32, 33.
W randomizowanym badaniu porównano aerozolizowaną pentamidynę z kombinacją dapson-pirymetaminę w pierwotnej profilaktyce zapalenia płuc P. carinii i oceniano wartość dapsonopirymetaminy jako pierwotnej profilaktyki przeciw oportunistycznej toksoplazmozie.
Metody
Badana populacja
Projekt badania został zatwierdzony przez komisję etyczną Hopital Bichat-Claude Bernard w Paryżu, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę przed rejestracją. Uczestnikami byli dorośli z zakażeniem wirusem HIV sklasyfikowanym jako należący do grupy IV zgodnie z definicją Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) 34; nie mieli historii zapalenia płuc P. carinii lub toksoplazmatycznego zapalenia mózgu, nie otrzymywali profilaktyki przeciwko tym chorobom i mieli liczbę limfocytów T CD4 + poniżej 200 na milimetr sześcienny
[patrz też: leki od a do z, fasardi allegro, ręczniki allegro ]